05/12/10

L tic tac

L auga de tan cierta cair forma nubrineiro i, anque seia meia tarde, hai que acender la lhuç para ber ls botones de l cumputador.
Hai un siléncio neste deimigo, apenas roubado pul sonido de la auga suolta, zamparada.
L mielro que me fai cumpanha i que canta para que nun sinta la falta de ls reissenhores stá anculhido ambaixo dun galho de l abacateiro, telhado de fuolhas lhargas i juntas para que nun se l stráguen las gorjas cantadeiras cun algun custipado.
Ls mius perricos stan arreculhidos até que you chegue para me puxáren pula barra de las calças i la bulreta de las alparagatas de andar por casa. Yá se fúrun dous. Ls outros seguiran na sumana que ben, quedando un eiqui acerca i outra perrica na Speciosa, i assi ls puoda besitar. Ténen siete sumanas mas stán mui medrados i son tan mius amigos...
L´ anternete ajudou a arranjar i a scolher ls amos que nun se puode antegar un perro a quien nun l déia stima. Quedo cun pena de nun quedar cun un para mi que son un porfeito ancanto, mas la Jomba yá me chega para cumpanha ne l die a die i nas biaijes.
Quien nun gusta destes animales nun gusta de giente, diç l dito desideiro i you ancontro que ye berdade!
Todo ye sereno nesta tarde, só l reloijo a dá-me l tic tac, sigundo a sigundo, cuntando-me l tiempo que se bai baixando de las scaleiras de l anho, a nun tardar a çpedí-se.
L tic tac de l tiempo bai-se scarranchando an riba de l cachaço, caminando a carranchin, medrando nun fardo cada beç mais custoso de passar na raia...
Hai que seguir cun la serenidade dun contrabandista que yá conhece ls carreirones por adonde ls guardas nun se abinturan, para que l fardo nun seia çfeito...

Sem comentários: