05/11/09

Mistério

Puode parecer mais defícele screbir poesie…
Talbeç nun seia !
Quando un scribe an prosa
parece que ye quaije un deber
splicar todo
tintin por tintin
para que aquel que mos lé
antenda de la melhor maneira
l que queremos dezir…

Neste momento
nun quiero perder un segundo
para screbir outra cousa que nun seia poesie
Todo me ben cumo un poema
cúrtio ou mais demorado,
cun ou sien rimas
Qu’amporta !

L que quiero ye que haba algun mistério
naqueilho que scribo
porque se furmos a ber :
l que ye que you sei subre bós, leitores,
i bós subre mi ?
Un mistério !
Cumo tamien ye un mistério
you andar por estas arribas
estas huortas i estes balhes
que representa tamien la scrita
an mirandés…
a la percura de you nien sei tamien l quei…

Tamien esto ye un mistério !

2 comentários:

Amadeu disse...

Buonas nuites Ana,

Nun pares de screbir, l que mais quejires, seia poesie ou prosa.
Inda stás an Sendin?

bs.
Amadeu

Ana disse...

Bien haia, Amadeu,

Yá nun stou, nó, an Sendin... zde Segunda-feira.
Nesse die, yá antes de las seis de la manhana, stábamos nós a çcer las arribas de carro para passar l riu an Miranda que a essas horas staba mais negro que you sei alhá que até metie miedo !
Mas todo corriu bien durante ls cinco dies que quedemos alhá cun un tiempo que só parecie berano. L tiempo neçairo para quedar cun gana de tornar un die destes outra beç mas nun sabemos bien quando. Quando mos passar pula cabeça ir !

Un abraço, Amadeu.

P.S. Li l que screbiu subre la sue biaije al Chile i quedei cula ampresson que esse paíç tamien bal la pena ser besitado. Mas nun s’anganhe! La persidente chama-se Michelle Bachelet. An Fráncia, muitos yá oubírun falar deilha antre outras rezones porque ten ouriges francesas. Un de ls sous antepassados era oureginário de la Borgonha i « vigneron » (binhateiro) i tamien einólogo.

I yá agora nun sei porque nun cheguei a dezir todo esto an poesie ! Mas un ten que “fingir“ por bezes…