17/10/10

LS MILAGRES


Quedou moderno Palaçuolo
Tamien quedou moderno l milagre:
L´auga yá nun bira bino,
Bai lhougo dreita para binagre.Milagres acuntecen na bida
Sin un de cuonta se dar
Mas tenemos que acreditar
Qu´eilha seia bien serbida
Seia curtia ó cumprida
L que amporta ye fazer puolo
Siempre cul curaçon nun nuolo
Anté que l saco se zatou
Fui isso que se passou
Quedou moderno Palaçuolo


Quedou moderno para melhor
San Miguel yá nun s´afoga
Atupirun la lhagona toda
Para que aparssisse un doutor
Fui assi si senhor
Yá la puorta nun se abre
Para que naide l aldrabe
Criórun-se nuobas modernices
Para que nun aba chatices
Tamien quedou moderno l milagre


L milagre modernizou-se
Moderno birou tamien l Santo
Palaçuolo ten mais ancanto
Sin milagre melhorou-se
La mala pata acabou-se
Abriu-se un nuobo camino
Que sigue para un bun çtino
Siempre puoli alantre
Que agora neste istante
L´auga yá nun bira bino


Milagres alguns si parecen,
Mas l Santo yá nun ls fai
Yá nin lhagona hai
Pa ls milagres amolhecer
Se ls habie, hai que ls squecer
Que an Barroco Pardo aparecien
Que las mouras assi l dezien
A quien passaba ne l camino
Agora l´auga nun bira bino
Bai lhougo dreita a binagre


José António Esteves

Sem comentários: