06/08/10

UN DEMINGO NA RIBEIRA

Cun grande felicidade
Fumos a fázer un pequenicon
Passemos la tarde na ribeira
Cun grande animaçon
Ne l demingo fumos branear
Todos juntos pa la ribeira
Fáziemos grande braseira
Pa las sardinas assar
Cun bun bino para regar
Na gorja la houmidade
Fui a la grande i a buntade
An felicidade i alegrie
Toda la giente se dibertie
Cun grande felicidade


An Uba, na sue ribeira
Fui ne l demingo passado
Fáziemos todo animado
Tal fui la nuossa brincadeira
Un demingo a la maneira
De mos alegrar l coraçon
Fui tanta la animação
Até l sol mos deixar
Pa la mauta festejar
Fumos a fazer un pequeniconDezie alhá que nun fui buono
Ó que nun fui difrente
Staba todo tan cuntente
Digo alto i bun son
Siempre cul miesmo ton
Por ser cousa berdadeira
Cun chá feito de parreira
Petiscos para acumpanhar
Até la piel se torrar
Passemos l die na ribeira


Scriebo para nun me squecer
De l grande acuntecimento
Tan sprado momento
Nós quejimos cunhecer
Até l sol zaparcer
I ir el ambora anton
Pus nós nun fumos non
Tomemos lo nuosso partido
Todo fui tan debertido
Cun grande animaçon


José António Esteves

Sem comentários: