19/08/10

Crimes Eisemplares II

- Un pouquito más.
Nun podie dezir que nó. I you que nun puodo cun l arroç.
- Se nun bos serbis outra beç, ye porque nun bos gusta.
You nun tenie niua cunfiança naqueilha casa. I querie pedir un fabor. Yá quaije lo tenie na mano. Mas aquel arroç…
- Un pouquito más.
- Un pouquechico más.
Staba ampanzinado. Sentí que me iba a aguemitar. Anton nun tube outro remédio senó fazé-lo. La probe mulhier quedou cun ls uolhos abiertos, para siempre.


§Stábamos na borda de l passeio, a la spera para pasar. Ls carros nun parában de gaçpiar, un trás de l outro, apegados pulas lhuzes. Solo fui perciso ampurrar un pouquito. Yá doze anhos que stábamos casados. Nun serbie para nada.
Max Aub
Crímenes Ejemplares

Sem comentários: