20/02/13

UA LHÉNGUA AN PERIGO

ANTON INDA STÁ AN PERIGO

1
An perigo ten andado siempre
La probe lhéngua mirandesa
I nun me admira nada
Que agora sei de certeza .
2
Nun será pur nuossa buontade
Que essa inda eisiste
I essas cousas de perigo
Só sirban para me deixar triste.
3
Deixai pensar a quien pensa
Que l perigo siempre eisistiu
Yá lhebou muito ampurrón
I a todos eilha subrebibiu.
4
Pude nun ser cumo deberie ser
I al que eilha tenie dreito
Que ls nuossos gobernantes
Siempre l´ancontran algun defeito.
5
I esses debien mirar para eilha
Cun aqueilhes uolhos de ber
Para béren la ampuortancia
Qu´eilha agora stá a tener.
6
Ajudas serien bien benidas
Isso ye bien berdade
Mas nós yá mos cuntantabamos
C´un cachico de buona buontade.
7
Mas até isso l négan
Haber se la fazen cair
Mas la nuossa buontade ye tanta
Que la ajudará a subrebibir.
8
Claro stá, que custara muito mais
Cu ls ampurrons que l stan dando
Mas lá torna yá stá puosta
Agora ye só seguir arando.
9
Assi ls mirandeses quergan
Que eilha s´aguantará
Yá passou pur muita cousa
I bede bós cumo eilha stá.
10
Siempre oube ls aquemodados
Que l tenen perdido l jeito
Porque julgan que falando mirandés
Perden ampuortancia i respeito.
11
Mas inda hai muitos outros
Que nun se cansan de falar
I ban la ajudando a ir
Adonde eilha ten que chegar.
12
Yá subrebibiu tantos anhos
Na boca desta nobre giente
Que yá nun se pude calhar
Assi tan derrepente.
13
Biba la lhéngua mirandesa
Segui i nun bos ampuorteis
Segui screbendo i falando
Que ye un fabor que bos fazeis.
14
I porque ye fabor que bos fazeis
Falai, i screbei, i yá stá
Bereis cumo la nuossa lhéngua
A mais un ampurron subrebirá.
15
Todas estas cousas que dizen
Cun mintiras ó cun berdades
Só sirben para abibar
Las nuossas grandes buontades.
16
I ye assi que ten que ser
Para anfrentar la queston
Desta maneira l fazemos ber
Que eilhes nun tenen rezon.
17
Bai-se aguantar si senhor
Pur mais que l armen rateiras
Nun séran capazes de fazer cair
Las nuossas buontades certeiras.
18
Rateiras si l ténen armado
Mas squecen la formiga d´ala
Que ye muito ampuortante
Na nuossa querida fala.
19
I isso eilhes nun tenen
Melhor deixar-se de peneiras
Que la nuossa querida fala
Yá nun cai nessas rateiras.
20
Ye melhor juntar-se a nós
I seguir pu la mesma strada
Dando bibas a essa lhéngua
Agora que yá stá oufecializada.


José António Esteves
Lar de San Jesé Bumioso

 

2 comentários:

leonardo antao disse...
Este comentário foi removido pelo autor.
leonardo antao disse...

Buonas nuites amigo José Esteves,

Sou de ls qu'acraditan qu'esta nuossa lhéngua lhéngua mirandesa, acolhida ó rejeitada, screbida, falada ó çprezada:
“Mas inda hai muitos outros
Que nun se cansan de falar
i ban-a ajudando a ir
Adonde eilha ten que chegar”.

La riqueza i la beleza de ls testos que ne ls radadeiros anhos ténen sido screbidos eiqui ne l Froles, an Lhibros, ne l Jornal Nordeste,…, marcórun de forma andestrutible i inextinguible la lhéngua mirandesa.

Parabienes por este guapo poema i “biba la lhéngua mirandesa”!

Un abraço,
Leonardo