11/02/13

LEITURA DE LS LUSÍADAS AN MIRANDÉS

 

 
[Retrato de Alcides Meirinhos i Dinis Meirinhos]


LEITURA DE LS LUSÍADAS AN MIRANDÉS – ARTUR NUNES (Retrato 071)


Artur Nunes (1968) ye de Miranda de l Douro, adonde bibe. Ye formado an eiquenomie pula Faculdade de Eiquenomie de la Ounibersidade Nuoba de Lisboua.
Ye persidente de la Cámara de Miranda de l Douro, zde 2009, eileito nas listas de l Partido Socialista.
Liu [cunsante el próprio çclarou, era la purmeira beç que staba a ler an mirandés] las stáncias 97 a 100 de l Canto V.

Sem comentários: