14/08/11

Ls trasportes


L goberno quier que todos ls pertueses ánden de trasportes públicos mas crece-los an 15% i bai a criar puostos de cumbustible «low cost» pa ls altemobles. Mas tamien bai abaixar ls cumbustibles i a fazer crecer un die destes outra beç l précio de ls trasportes.
I l burro sou you!!??!?!?!?
Sem comentários: