03/04/11

Ls mielgos - un nuobo blogue mirandésBós i you que miramos miles quelores de froles de primabera i cheiramos ls sous oulores, bejitamos estas froles mirandesas, adonde s'amóstran testos an prosa i an berso. A la squierda, tenemos un ramo ne l nuosso mirar, ua scaleira, links a dezir-mos: eiqui stan outros caminos, outros blogues.
Çcubri, nó eiqui, mas ne l facebook - you tamien ando por alhá a spirolhar - l blogue , screbido an mirandés, "ls mielgos". Fala l testo de blogadé i outras cousas mais, cumo tales: "...todos somos mielgos na eisséncia houmana...". Ler l testo solo, nun chega. Tenemos que mirar la pintura: l'arble, l tuoro, dues caras que puoden ser mielgas - nun me parécen berdadeiras - apuis l sol cun sues baretas, nin berdes nin secas, muita lhuç, muita quelor.
Çpindurados nesta blogaldé, gusta-me esta palabra, mas falaba you de l blogue, ls mielgos, ténen que star ne l nuosso froles mirandesas. Á tiu que admenistrais l FROLES MIRANDESAS, traei-lo pa la scaleira, puis aquel nuobo blogue ten que ser lido, bisto i acumpanhado pula quadrilha i por todos ls que mos bejítan.

Mas eiqui queda l camino:

http://lsmielgos.blogspot.com/

1 comentário:

AF disse...

Buonas nuites Antonho,

Buona çcubierta.
Yá alhá stá la lia an sou sítio.
bien haias pula ambora.

Abraço,
Amadeu