02/04/11

L TAL PAPON


Nun hai que tener miedo
Que benga l tal papon
Por mais malo que seia
Nun será pior de ls qu´acá stan

Que benga l tal papon
Nun tengo miedo nenhun
Puis yá acá tenemos tantos
Anton será, só mais un

Hai de papones mais dun ciento
Fazendo de cunta que nun son
Por isso eilhes ténen miedo
Que benga mais un papon

Se ten que benier que benga
Por quien stan a aguardar
Tengo mido que quando el chegue
Yá nun haba nada para papar

Chamai-lo antes que seia tarde
Que l FMI nun será assi tan malo
Deixai que benga el
Cun sous numaros a proba-lo

José António Esteves

Sem comentários: