19/04/09

Xerne i PatriotismoL Partido Socialista pertués quierque Jesé Manuel Barroso (acá chamaba-se Duron, mas alhá fuora ye muito mole) cuntine a ser perjidente de la Comisson Ouropeia (Vital Moreira até puode dezir que nó, mas Socras nun lhiga a la oupenion de palos mandados). Porquei? Porque apoiar un pertués ye "patriótico". Que lhindo! Quedo tan quemobido cun argumientos destes que até me bénen las lhágrimas als uolhos.
Apoiar Barroso ye apoiar un decípulo de l neoliberalismo, un bira-casacas, un ex-purmeiro menistro medíocre, un lhambe-botas de George W. Bush, un tipo que abandonou Pertual mal arranjou un tacho na Comisson Ouropeia (a lhamber las botas de ls gobernantes de ls países mais poderosos). Antressa-mos un tipo desses nun cargo tan amportante? Claro que nó. Se queremos ser patriotas, debemos lhibrar-mos de todos ls políticos que nun defénden ls nuossos antresses i inda mos ambergónhan (debe haber alguien ne l mundo que pensa que ls pertueses son cumo Barroso).
Todo esto me lhembra ua frase de l scritor amaricano Norman Mailler: a writer must learn to smell his own shit. Esta lhiçon tamien sirbe para países. Un paíç debe daprender a cheirar la sue própia merda. I a lhibrar-se deilha, acrecento you.
Sem comentários: