10/09/13

Sigura l´ourbalheira


 
Bien an subercarga
 passarie alguns de ls tous delores
 para l miu cuorpo,
secarie ne ls mius uolhos las lhágrimas
que yá nun sós capaç d´arramar,
angulhirie ne l miu coraçon andeble
 ls ais que botas i que tanto m´antristécen.
 

Sinto que la bide stá cada beç mais seca…
 
 
Susten l´ourbalheira de fin de berano
para ber se l carambelo de l eimbierno
 nun l´ acaba de secar
 i seia capaç de na primavera
de tornar a berdegar.
 

Retrato-me an ti,
 ne ls tous delores qu´ amarfanho cun risas,
ne ls tous ais que streformo
an retratos feitos de palabras,
 nas tues soudades dun tiempo
an que la huorta te berdegaba
an telas pintadas cun tinta quelorida.
Dou-te la mano  para que nun caias,
 dou-te carinos para t´agarimar  la bida

Sem comentários: