27/08/09

Esta mocidade stá perdida...Ye ampossible falar de mocidade sin falar de paternalismos, aqueilhas frases que alguns "mais bielhos" cúidan que son buonas i que na berdade deberien ambergonhar mais quien las diç do que quien las oube. Eiqui deixo alguns eisemplos: "sós nuobo, nun sabes nada", "nunca bibiste nada, nun sabes l que son porblemas", "aquel nun sabe essas cousas porque inda ye muito nuobo", "se houbiras bibido noutro tiempo, saberies l que la bida custa", "este, para dezir estas boubadas todas, debe de ser muito nuobo", "nin debes de saber l que ye un selo nin ua máquina de screbir", "tengo eidade para ser tou pai" i, la mie faborita de todas, "andube (podie haber andado) cuntigo al cuolho".
Aporbeito para fazer un mea culpa yá que tamien yá fui paternalista cun alguns mais nuobos que you. Mas bou atentando eibitá-lo, yá que l paternalismo me eirrita quando sou you la bítima. Bibimos nun paíç paradoxal, an que nun se respéitan ls mais nuobos, mas tamien nun se respéitan ls mais bielhos. Se calhar, nun se respeita a naide. Çcunfio que se bibir até als nobenta anhos, cumo deseio, tenerei de oubir "moços" cun uitenta a chamá-me"bielho einútele" i pessonas cun cien a dezir-me "sós nuobo, nun sabes nada de la bida".
Claro que a las bezes, caie-se ne l stremo cuntrairo: l de dezir que todos ls moços son buonos i tal... i anton, se un tipo cratica "un" jobe, parece que stá a craticar la mocidade toda. La berdade ye que antre ls jobes, hai de todo - stúpidos, anteligentes, curjidosos, eigoístas, altruístas, malos, buonos, gordos, magros - cumo an todas las eidades. You çcunfio siempre quando se fala de jubentude de ua forma giral, misturando todas las eidades i formas de bibir. Ye eibidente que nunca se chega a ningua cuncluson.

Sirbe este testo para falar de un tema muito na moda: Carolina Patrocínio. Para quien nun sabe quien ye, parece que apersenta un programa na SIC i que Jesé Socras la scolhiu para mandataira para la jubentude. Esta scuolha lhebanta-me algues questiones. Para que sirbe un mandatairo para la jubentude? Para que sirbe tener Carolina Patrocínio nesse cargo? Para que sirbe Carolina Patrocínio?
Nun bídeo que anda a circular pula anternete, quedamos a coincé-la melhor, yá que eilha diç cousas muito antressantes, por eisemplo, diç que nun gusta de perder (quien gusta?) i que mais quier fazer batota do que perder. Al menos, antende-se por que ye que Socras la scolhiu: son almas mielgas. Diç inda la moça que nun gusta de comer cereijas, a nun ser quando la ampregada le tira las carunhas i tamien solo come ubas quando la ampregada le tira las graninas. Mas podeis cunfirmar todo ende.Suspeito que ye por moças assi que alguns "mais bielhos" cúidan que ls jobes son todos stúpidos i mimados. Nun sei, ye un palpite. De qualquiera modo, hai muitos jobes que nun se rebéin nesto. Alguns até criórun ua "causa" ne l facebook chamada "lhibartai la criada de Carolina Patrocínio". L Correio da Manhã fala nesso eiqui.

Mas aqueilho que mais me spanta ye que la moça diç que Jesé Socras ten feito un buono trabalho na área de la jubentude. Claro que debe haber feito! To la giente sabe que an Pertual nun hai jobes zampregados i que la eiducaçon stá melhor que nunca. Cuntinai cun essas políticas i bien podemos dezir que "la jubentude stá perdida". Nó por falta de balor, mas por falta de ouportunidades.

Sem comentários: