22/04/13

Perros, perricos i pequerruxicosEiqui adonde moro todos tenemos haber cun perros i perricos, si porque alguns son tan pequerruxicos, tan pequerruxicos que mais s’asparécen a raticos, mas cágan na mesma, mas yá alhá bamos.

Moro nua daqueilhas bilas que nacírun a pie de la capital (Lisboua), fruito deilha solo querer que alhá se trabalhe, porque para drumir i passar ls fins de sumana ten que ser nestas ditas bilas, que l pobo le chama drumitório (satélites)”, tengo que dezir isto porque l que bou a screbir, nun se passa an to las bilas i cidades de pertual, hai las por ende que son bien asseadicas i lhimpas.

Porque digo que to l mundo ten haber cun perros i perricos, mesmo que nun ls tenga, mesmo que nun seia dunho de nanhun, porque ls outros ls ténen i deilhes nun sáben cuidar, ou nun ténen antendimiento para tal, nun sában quanto ye preciso saber para tener un animal an casa i fuora deilha. An casa, muitos son ua anrezenizaçon i un anfierno para quien bibe a pie, pa ls bezinos, porque ls perros i perricos nun sáben star solicos, Dius bos lhibre se trabalháren por turnos i ténen que çcansar de die. 
 Fuora deilha, nas rues, passeios, praia, jardins (mesmo questes steian sinalados que ye proibido) son solo cagalhones i mais cagalhones, qu’un ten que star culs sentidos todos para nun ambostar ls çapatos i apuis nun se ber tan debrebe lhibre de la merda i de l mal oulor que bota. Ye un oulor tan fedurento que ye preciso tiempo i muita lhabaige para todo quedar na mesma. 

You stou a falar assi i cuido que muitos yá dezírun, alhá ben el a zucrinar-mos culas sues eideias, nun gusta de perros nien de perricos, nun ye nada desso, fui criado cun perros (un modo de dezir) i criei muitos perros i perricos porque tenie cundiçones, tenie termo i ye esso que muita giente nun ten cuncéncia, ls animales nun puoden star ancerrados antre quatro paredes, i tamien nun puoden ser eilhes  a lhimpar la buosta que déixan, ténen que ser l dunhos.

Porque esso de ls lhebar a la rua a la purmanhana i a la nuite para cagar, i l caganhon ende quedar para todos pisáren i cheiraren ye falta de respeito culs ninos, culas pessonas cun to l mundo.

I esto nun ten nada cula crise, adonde you boto muitas culpas, será ua crise d'eiducaçon de balores, talbeç mas a esta nun sou capaç, porque a mirar puls cagados, hai-los bien taludos i bien oulurentos, para ls fazer ténen que quemer a bun quemer.

Tamien sei que l que digo, cumo to l mundo l sabe i hai muita giente que arrecolhe l queilhes bótan fuora a pie de l rabo, mas esses sáben star an quemunidade i que tal qual la lhiberdade de ls outros ampeça quando acaba la nuossa, tamien eiqui sáben que l bien star ye de todos, porque nun se trata de mudar de rua, la outra tamien ten cócó, stan todas amporcalhadas, ye ua bergonha, nun ye pouca bergonha.

Pa riba de todo esto, i debemos saber, ye atrabeç de l que ls perros i perricos déixan ne l chano i ne ls jardins, que hai muios chízmos (micróbios) que puoden passar pa las personas, an special pa ls ninos, s’eilhes nun fúrun tratados (desparatizados), i eiqui si, cula crise i porque todo l tratamento ye caro, la maiorie nun l fai.

Cuntino a gustar de perros, cada beç gusto menos de las personas que nun sáben cuidar deilhes nien de lhimpar la suijidade.


Sem comentários: