20/09/10

AMBORA DE L DIE

.
L Praino yá ten ua agéncia noticiosa i de produçon multi-média. La purmeira agéncia de amboras an mirandés. HOIJE - L Jornal on-line de l Praino. Ls bideos de l die de la lhéngua son produçon de l HOIJE.

Sem comentários: