18/05/12


LA BELHICE STÁ A CHEGARLa jubantude a ir ambora
I la belhice stá a chegar
La ruoda ampeçou a ruodar
Que fui só pá m´amolar


Inda onte nacie you
Debagar ampecei andar
Nun bie la ruoda ruodar
Que la bida yá s´acabou
I la belhice ampeçou
Balha-me nuossa Senhora
You nun bie chegar la hora
Nun sei por adonde passei
Las cousas que you maginei
La jubantude a ir ambora


L que fui que se passou
Que you nun bie la mocidade
Adonde stá aqueilha felicidade
I para adonde ye que bou
Porque ye que todo acabou
I para adonde me stan a lhebar
Quei ye que se stá a passar
Para adonde ye que bou you
Que la mocidade yá s´acabou
I la belhice stá a chegar


Mocidade ancantadora
Pouco tiempo stubies-te comigo
Scuita alhá que you te digo
Mocidade anganhadora
Que you nesta Santa hora
Beio la belhice a chamar
Para adonde me bai a lhebar
La ruoda que s´amperrou
Mas agora se zancrabou
La ruoda ampeçou a rodar


Porque ye que todo passou
A tan grande belocidade
Beian que grande maldade
Para adonde la bida m´atirou
Que la jubantude yá s´acabou
Sien tener tiempo de la gozar
Só agora stou a arreparar
Ne l que quedou por bibier
I agora me stan a dezier
Que fui só pá m´amolar

José Anttónio Esteves
Lar de S. Jesé Bumioso
1 comentário:

ACangueiro disse...

claro que la jubentude se bai, mas solo bos digo que quien assi scribe cun fuorça i berdade inda bai tener muito para mos dar.

Botai-le cula fuorça i anspiraçon que you me regalo de bos ler. Ye un cunsolo pa l'alma i bós nun bos deixeis AMOLAR que inda teneis muito pra dar.

abraço,

antonho cangueiro