14/09/11

Die de la lhéngua mirandesa

CULTURA. L die de la lhéngua mirandesa que se assinala sábado, quedará marcado cula apersentaçon nacional dua obra de fiçon publicada, an simultáneo, an pertués i an mirandés, de l'outoria de l scritor i ambestigador Amadeu Ferreira.
L'obra belingue antitula-se, an pertués, “Tiempo de Fuogo” i, an mirandés, “La Bouba de La Tenerie”, i l'outor outeliza l pseudónimo Francisco Niebro pa la publicaçon.
“Jornal Metro, de la grande Lisboua, 13 Setembre 2001”

(em Português)
Dia da língua mirandesaCULTURA. O dia da língua mirandesa que se assinala sábado, ficará marcado com a apresentação nacional de uma obra de ficção publicada, em simultâneo, em português e em mirandês, da autoria do escritor e investigador Amadeu Ferreira.
A obra bilingue intitula-se, em português, “Tempo de Fogo” e, em mirandês, “La Bouba de La Tenerie”, e o autor utiliza o pseudónimo Francisco Niebro para a publicação.
“Jornal Metro, da grande Lisboa, 13 Setembro 2001”