05/03/16

Alguns "Ditos Dezideiros" de l més de márcio
Aire de márcio, chuiba d’abril, fázen l maio florir.
An márcio i abril, há de l cuco benir

 An márcio eigualha la nuite cul die i l pan cul chougarço

 An márcio l sol rega i l’auga queima.

 An márcio marciadas, aire, friu i geladas.

 An márcio nien l rabo de l burro molhado.

 An márcio quatro mudas fizo l die, fizo sol i anubrou, chobiu i scarabinou.

 An márcio tanto drumo cumo fago.

 An márcio, spéran las ruocas e scában-se las huortas.

 Auga de márcio ye pior que mancha an panho.

 Bino de márcio, nun bai ne l cabaço.

 Bodas an márcio ye ser madraço
 Eimbierno de márcio i seca d’abril, déixan l labrador a pedir.
 Márcio airoso, abril chubioso, fazen l maio fermoso.
  Márcio birado de rabo ye pior que l diabro.

  Márcio bissesto, muita fome i muito mortaço.

  Márcio caliente trai l diabro ne l bientre.

  Márcio duvidoso, San Juan farinhoso.

  Márcio manca mas nó de l’anca.

  Márcio marcegon, manhana de eimbierno tarde de berano.

  Márcio matou la mai cua scarabinada.

  Márcio nun quier l rabo de l burro molhado mas, se fazir falta, oureilhas i todo!

   Márcio pardo, antes anchuto que molhado.

   Márcio, marcegon, pul manhana cara de rainha, pula tarde corta cua foucica.

   Nace yerba an márcio, inda que le deian cun maço
   Páscua an márcio, ou fome ou mortaço

   Podar an márcio ye ser madraço.

   Quando janeiro fur yerbeiro, guarda para márcio ne l palheiro

   Quando an márcio arrolha la perdiç, anho feliç.

   Quien an márcio come sardinas, an agosto le pica la spina.

   Quien poda an márcio, bindima ne l regaço.

   Se an márcio la parreira nun chora, choras tu.

   Se quieres un bun cabaço, sembra-lo an márcio. 

Sem comentários: