19/01/16

Coisas que you guardo i quiero partelhar.https://www.youtube.com/watch?v=FY69fQ5qpaw

 (calca ne l link para beres l bideo)


Este bideo fui feito ne l ato d'abertura de la sposiçon de scultura "MAÇCARAS-A DUALIDADE de l scultor mirandés (de Sendin) José António Nobre, que stubo a público (20.03.2011) na Sociedade Nacional de Belas-Artes, rua Barata Salgueiro 36 -Lisboa.
L bideo solo amostrou l momiento anque ls amigos de l scultor dórun ua seinha de la sue gráç
ia tocando ua moda cula gaita de fuoles, caixa i bombo.
  Fui ua sposiçon chena de quelor, lhuç i bida que muito angrandece l'arte, la cultura i la lhéngua mirandesa.

 

Sem comentários: