12/11/16

1 - Spressones (dezires)....
...a bardino, you mato-te, you racho-te

...a ber se calhas la caixa (fechar la boca)

a buolta i meia (a cada passo) el calhaba-se …

a caras a, a las eiras de riba…

...a cata de (a percurar) l cuchino…

…a las buonas a buonas (buonos modos)

a las buonas teneis todo, nun ye?

a lo más bénen dieç (mássimo)

…á mai, á mai que cousa más linda (mui guapa)...

a más de çúzio, ye malo (puorco)

a mi que se me dá, (nun perco nada)

…á pai bos que fazeis? bó, bó, fago tanta cousa!

a piernas para que bos quiero

…a quien se t'asparece?

…a rasca-a la rasca scapou-se (a tangente)

a sou muncoso, deixa la rapaza an paç…

á tie Marie, bós nun ides?

…á tiu Pedro, anton cumo ides?

…acaba-me cun essa manha de tirar las caçcarrias (Ranho seco de l nariz)

…acabou-se la mama, bai-te…

Sem comentários: