11/10/09

Salidos destas froles mirandesasDestas froles yá nacírun
Quatro nuobos scritores
Que mos mostórun an scrita
Alguns de ls sous balores.

José António Esteves saliu-se
Cun Ls Bersos de Jantonho
Que mos mostrou un cheirico
De l que sabe aquel demonho.

Que mais tenerá scundido
An sue arca de registo
Se nun mos dezir mais nada
You yá quedo cuntento cun isto.

An registo debe el tener
Outro lhibro scundido
A ber se mos l diç a nós
Para que nun quede to perdido.

Se l ponires noutro lhibro
Yá perdido nun quedará
I nós quedaremos a saber
L que scundido ende stá.

L Purmeiro Lhibro de Bersos
Mos trouxo Fonso Roixo
El diçque que ye, you digo nó,
El nun ye ningun coixo.

Fonso Roixo só podie
Salir-se dessa maneira
Ó nun fura el un porsidónimo
De l porsor Amadeu Ferreira.

Bersos guapos el mos trouxo
L senhor Fonso Roixo
Sendo assi, nun me dígades
Que bós sodes un coixo.

Coixo bós nun sodes nada
Acabou-se la çcurçon
Porque L Purmeiro Lhibro de Bersos
A mi me dá la rezon.

Alfredo Cameirão Cun Tortulhas
Cuontas deste Mundo i de l Outro
De bien que me sabien
Até me soubírun a pouco.

Aqueilhas cuontas de bruxas
I las outras tamien
Quedórun a saber a pouco
De l bien qu'eilhas sabien.

Yá passado este tiempo
Penso ne l que mos trairá a seguir
Qu'estas fúrun tan buonas
Qu'inda hoije me stou a rir.

Nós bos stamos sperando
Tiu Alfredo Cameiron
Yá mal you puodo sperar
Pula nuoba oucasion.

I Cuontas Sacadas de la Bida
Nuobas Fábulas Mirandesas
Mos amostrou Faustino Anton
Que mos trazírun tantas belhezas.

Ten ua sabedorie sien fin
Spero que nunca s'acabe
Deixou-mos eiqui un pouco
De l muito qu'el sabe.

Botai mais acá para fuora
Para nós sabermos mais
Al screbirdes estas cousas
Ye ua alegrie que mos dais.

Yá çpuis de ler-mos este
Que mos soubo a pouco
Ye tiempo de bos percurar
Quando ye que screbeis outro.

Pronto, isto astanho fui assi
L de pa l anho bós me direis
Estes salírun destas froles
A ber se bós tamien aparceis.

José António Esteves
1 comentário:

faustino.antao disse...

Diues mos deia buonos dies

Parabienes amigo Jesé por tan guapos bersos.

Que Dius bos deia salude i l animo nun bos falte para mos cuntemplar cula buossa poesie

Un arrojado abraço
Faustino