11/09/07

Cardo de Santa Marie

*
Boton de frol de cardo de Santa MarieCardo rosa


Perneira de cardo rosa, cardo de Santa Marie [silybum marianum]
Cardo tenes tu algua rezon
De te bestires de picos
Pula cierta esse ye l tou segredo
Assi assossegas an todos ls sítios
Úsas-los para naide a ti s’arrimar
I apuis botas tues guapas frolicas
Que solo las barboletas i ls bichicos
Neilhas se púoden regalar
Habie rezones pula cierta
La mai natureza assi te botou ne l mundo
Eilha nun fai las cousas a la tonta
Anté regula la bida dun bagamundo
Fui para te lhibrar de tous einemigos
Agora andas nua ringalheira
Nun hai cachico de termo
Que nun seia tue faceira
You sei nun ye porblema tou
Ampimponórun-te de bicos
Mesmo assi nun adrumeças
Nun béngan por ende mulos ou burricos.

Sem comentários: